Privacyverklaring

 

 

 

 

 

 

 
 

Privacyverklaring Van Vliet Medical

Contactgegevens:

 

Van Vliet Medical

Antennestraat 60
1322 AS Almere


T: +31 (0)36 547 21 50
F: +31 (0)36 547 21 55

info@vanvlietmedical.nl

 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Van Vliet Medical verwerkt uw persoonsgegevens als de instelling waar u werkt gebruik maakt van onze diensten en u, of de betreffende instelling, in dat kader uw (contact)gegevens aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Van Vliet Medical verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • Naam

  • Instelling waar u werkzaam bent

  • Functie (indien aangegeven)

  • Afdeling (indien aangegeven)

  • E-mail (indien aangegeven)

Telefoonnummer (indien aangegeven)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Van Vliet Medical verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Contact m.b.t. storingsmeldingen, onderhoudsafspraken, onderhoudscontracten, installatieafspraken, productinformatie-aanvragen, offerte-aanvragen en facturatie.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens zolang wij diensten aan uw instelling verlenen. Indien er door ons een wijziging wordt geconstateerd of door u een wijziging wordt doorgegeven worden deze gegevens direct verwijderd/aangepast in onze administratie. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Vliet Medical deelt zonder uw toestemming geen gegevens met derden, behoudens informatie-aanvragen door instanties die wij wettelijk verplicht zijn te antwoorden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Vliet Medical gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Vliet Medical en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanvlietmedical.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

Van Vliet Medical wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Vliet Medical neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vanvlietmedical.nl. Van Vliet Medical heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • TLS (voorheen SSL)

 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

 

 

 

Almere, 24-5-2018, versie 1.0